شیار سینک کورین

شیار سینک کورین

شیار سینک کورین


شیار سینک کورین

 

از سنگ کورین برای طراحی اماکن عمومی و منازل استفاده می شود.

از جمله مکان هایی که مورد استفاده است اشپزخانه ها هست در کنار سینک اشپزخانه شما می توانید از این شیار ها بر روی کورین استفاده کنید.

در زیر نمونه ای از پروژه ها ی شیار سینک بر روی کورین می توانید مشاهده کنید.

شیار سینک کورین
شیار سینک کورین
سینک کورین سنگ مصنوعی

×