صفحه کابینت

صفحه کابینت

صفحه کابینت


صفحه کابینت

برای انتخاب صفحه کابینت بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شود:
متریال یا جنس صفحه کابینت
رنگ صفحه کابینت
ابعاد صفحه کابینت
فرم صفحه کابینت
قیمت صفحه کابینت
باید این موضوع را در نظر بگیرید که برای چه نوع کابینتی صفحه کابینت را خریداری میکنید
به طور مثال اگر جنس کابینت شما تمام چوب باشد در آن صورت بهتر است صفحه کابینت انتخابی نیز متریال دارای عمر طولانی به نسبت کابینت آشپزخانه باشد
 در انتخاب رنگ باید این نکته را در نظر بگیرید که رنگ های مشکی از لحاظ تمیز کردن  سخت تر و  امکان خش افتادن بیشتری بر روی صفحه است
ابعاد صفحه نیز تاثیری زیادی در انتخاب صفحه کابینت دارد و تنها در صفحه کورین یا سالید سرفیس این موضوع مطرح نیست و شما میتوانید به راحتی با هر ابعادی،صفحه کابینت یکپارچه و بدون درز را داشته باشید
در بخش فرم صفحه کابینت اگر فرم صفحه کابینت شما دارای قوس یا کرو باشد تنها متریال مناسب که قابل قوس پذیری است صفحه کابینت کورین است
صفحه کابینت کوارتز به دلیل وجود کریستال کوارتز ،بدون هیچ گونه خط و خش میباشد و آنتی باکتریال است
صفحه کابینت دکتون
صفحه کابینت نئولیت
صفحه کابینت کورین

×