طراحی صرافی بانک

صرافی کورین

صرافی کورین


طراحی صرافی بانک

 

انواع طراحی صرافی بانک

 

صرافی کورین

از سنک کورین برای طراحی اماکن عمومی و منازل استفاده می شود.

از جمله مکان هایی که در اماکن عمومی از سنگ کورین استفاده می شود در طراحی پیشخوان صرافی بانک ها می باشد

سنک کورین به دلیل براقی و طرح ان جلوه ی خیلی شیک ای به صرافی بانک ها می دهد.

شرکت کورین سازه بسیاری از پروژه های پیشخوان صرافی بانک ها را با استفاده از سنگ کورین انجام داده و در نهایت طراحی بیسار چشمگیری به صرافی بانک ها داده است.

در زیر نمونه ای از پروژه ها می توانید مشاهده کنید.

طراحی صرافی بانک

طراحی صرافی بانک

 

صرافی کورین

از سنک کورین برای طراحی اماکن عمومی و منازل استفاده می شود.

از جمله مکان هایی که در اماکن عمومی از سنگ کورین استفاده می شود در طراحی پیشخوان صرافی بانک ها می باشد

سنک کورین به دلیل براقی و طرح ان جلوه ی خیلی شیک ای به صرافی بانک ها می دهد.

شرکت کورین سازه بسیاری از پروژه های پیشخوان صرافی بانک ها را با استفاده از سنگ کورین انجام داده و در نهایت طراحی بیسار چشمگیری به صرافی بانک ها داده است.

در زیر نمونه ای از پروژه ها می توانید مشاهده کنید.

×