قیمت اسلب سنگ کوارتز

سنگ کوارتز رگه دار

سنگ کوارتز رگه دار


قیمت اسلب سنگ کوارتز

قیمت اسلب سنگ کوارتز
قیمت اسلب سنگ کوارتز بر اساس فاکتور های تعیین میشود که با دانستن تمامی موارد میتوانید تصمیم مناسبی جهت خرید سنگ کوارتز داشته باشد . قیمت اسلب سنگ کوارتز بر اساس کارخانه تولیدی سنگ کوارتز ، ضخامت سنگ کوارتز ، ابعاد سنگ کوارتز و طرح روی سنگ کوارتز متفاوت است . قیمت اسلب سنگ کوارتز توتم فلات سنگ ، قیمت اسلب سنگ کوارتز کاینداستون ، قیمت اسلب کوارتز سایلستون اسپانیا ، قیمت اسلب کوارتز آذرین پارس تمامی در این قسمت به اطلاع شما رسیده است . لطفا جهت دریافت از موجوی هر کدام از سنگ های کوارتز و قیمت دقیق اسلب کوارتز با شماره 02188511514 تماس حاصل فرمایید . جهت مشاهده نمونه رنگ های سنگ کوارتز به لینک روبرو مراجعه نمایید : رنگ های سنگ کوارتز
قیمت اسلب سنگ کوارتز توتم
قیمت اسلب سنگ کوارتز توتم بر اساس دانه بندی روی صفحه و طرح روی سنگ کوارتز که رگه دار باشد یا ساده متفاوت است . به طور کلی هر چه سنگ کوارتز توتم فلات سنگ رگه های بیشتری داشته باشد دارای قیمت بیشتری است با این وجود از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند است . علاوه بر این تمامی اسلب های سنگ کوارتز توتم همگی 12 میلیمتر بوده .
کد سنگ  ابعاد قیمت هر ورق

سنگ کوارتز 3201

300*140 36.395.100
سنگ کوارتز 3906 300*140 36.395.100
سنگ کوارتز  1207 300*140 36.395.100
سنگ کوارتز 1205 300*140  36.395.100
سنگ کوارتز 1204 300*140 36.395.100
سنگ کوارتز 5901 300*140 36.395.100
سنگ کوارتز 8626 300*140  36.395.100
سنگ کوارتز 8927 300*140  36.395.100
سنگ کوارتز 4219 300*140 53.333.700
 سنگ کوارتز 5300 300*140 53.333.700
سنگ کوارتز 1203 300*140 53.333.700
 سنگ کوارتز 2300 300*140 53.333.700
 سنگ کوارتز 2100 300*140 53.333.700
 سنگ کوارتز 4232 300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 4233 300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 1103  300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 4218  300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 2208  300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 2209  300*140 57.911.700
 سنگ کوارتز 6808 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6126 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6220 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6300 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6106 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6226 300*140 73.934.700
 سنگ کوارتز 6225 300*140 73.934.700
1594032135 6106 totem
نمونه سنگ کوارتز سفید رگه دار توتم فلات سنگ کد 6106

در قسمت پایین نمونه های از سنگ های پرفروش سنگ کوارتز توتم قرار داده شد است .

قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز
           5300 توتم کوارتز           4219 توتم کوارتز            2203 توتم کوارتز
قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز
          1203 توتم کوارتز          6300 توتم کوارتز             6106 توتم کوارتز
قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز
          6808 توتم کوارتز         5600 توتم کوارتز             6826 توتم کوارتز
قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز قیمت اسلب سنگ کوارتز
         4212 سنگ کوارتز              1204 سنگ کوارتز             1205 سنگ کوارتز
قیمت اسلب خام سنگ کوارتز کاینداستون:
قیمت اسلب کوارتز کاینداستون که تولید ایران میباشد بر اساس طرح روی سنگ کوارتز کاینداستون متفاوت میباشد . هر چه به سمت طرح های رگه دار بیشتر میرویم قیمت سنگ کوارتز کاینداستون نیز افزایش میابد . ابعاد سنگ کوارتز کاینداستون 315*155 است که برای جزیره با سایزهای بزرگ بسیار مناسب است . همینطور وجود طرح های مشگی رگه دار در این برند مورد استقبال زیادی قرار گرفته است .
کد سنگ ابعاد سنگ قیمت  اسلب کوارتز متر مربع
 118 سنگ کوارتز سفید 315*155 980.000
 190 سنگ کوارتز 135*155 1.200.000
 216 سنگ کوارتز 315*155 970.000
 296 سنگ کوارتز مشکی 315*155 1.000.000
 312 سنگ کوارتز سفید 315*155 940.000
 392 سنگ کوارتز مشکی 315*155 1.000.000
 514 سنگ کوارتز سفید رگه دار 315*155 1.280.000
 528 سنگ کوارتز کرم رگه دار 315*155 1.280.000
 543 سنگ کوارتز طوسی رگه دار 315*155 1.280.000
 583 سنگ کوارتز قهوه ای رگه دار 315*155 1.280.000
 591 سنگ کوارتز مشکی رگه دار 315*155 1.380.000
 595 سنگ کوارتز مشگی رگه طلایی 315*155 1.450.000
نمونه  سمپل سنگ های کوارتز کاینداستون

 

1598430149 e5b015d1 b614 4752 8985 ca3df60f9a56 1

1598430188 05b755bb abcd 4856 b35a b83fc1dfcb80

 

قیمت اسلب خام کوارتز آذرین پارس :

۱-۸۰۱۴

کوارتز سفید درشت دانه ۲۷۲۰۰۰۰

۲۶۵۰۰۰۰

۲-۸۰۱۴

کوارتزسفید ریزدانه ۲۸۲۰۰۰۰

۲۷۵۰۰۰۰

۳-۸۰۱۴

کوارتزسفید اکلیلی ۲۷۷۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰۰

۲-۲۹-۲۰۱۳

کوارتزمشکی درشت دانه ۲۷۷۰۰۰۰

۲۷۲۰۰۰۰

۱-۱۳۶۵

کوارتزقهوه ای شیشه ای ۲۸۲۰۰۰۰

۲۷۵۰۰۰۰

۲-۱۳۶۵

کوارتزقهوه ای پودری

۲۸۲۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۳-۱۳۶۶

کوارتزسفید پودری ۲۸۲۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۱-۱۰۱۲

کوارتزکالباسی ریزدانه (کمرنگ) ۲۸۲۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۲-۱۰۱۲

کوارتزکالباسی ریزدانه (پررنگ) ۲۸۲۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۳-۱۰۱۲

کوارتزکرم ۲۷۲۰۰۰۰

۲۶۵۰۰۰۰

۱-۲۰۲۶

کوارتزنخودی درشت دانه ۲۷۵۰۰۰۰

۲۶۵۰۰۰۰

۲-۲۰۲۶

کوارتزنخودی ریزدانه (پر رنگ) ۲۷۶۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۳-۲۰۲۶

کوارتزنخودی ریزدانه (کمرنگ) ۲۷۶۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۱۳۴-۲۰۱۳

کوارتزمشکی پودری ۲۷۶۵۰۰۰

۲۷۰۵۰۰۰

۱۳۵-۲۰۱۳

کوارتزسبز- سفید ۳۲۴۵۰۰۰

۲۷۵۰۰۰۰

۱-۱۰۱۳

کوارتزطوسی ۲۷۶۵۰۰۰

۲۷۰۰۰۰۰

۲-۱۰۱۳

کوارتزفیروزه ای ۲۷۵۰۰۰۰

۲۶۵۰۰۰۰

۱-۱۰۱۵

کوارتزآلبالوئی درشت دانه ۲۷۳۰۰۰۰

۲۶۵۹۰۰۰

نمونه پر فروش سنگ کوارتز کاینداستون مشکی رگه دار
1589210534 photo
ابعاد اسلب سنگ کوارتز :
 برند سنگ کوارتز ابعاد سنگ کوارتز (cm) ضخامت سنگ کوارتز (mm)
 توتم کوارتز   300*140   12
کوارتز کاینداستون  315*155   12
 کوارتز آذرین پارس   300*150    12
 کوارتز سایلستون  300*138    12
 کوارتز سایلستون   320*155   12/20

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز :نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز ، بر اساس فاکتور متر طول ، عرض صفحه ، پیشانی جلو کار ، قرنیز ، ابزار کلاسیک و مدل سینک متفاوت میباشد .

1-عرض استاندارد سنگ کوارتز
قیمت استاندارد سنگ کوارتز بر اساس عرض 60 سانت ، پیشانی 5 الی 6 سانت و قرنیز 3 سانت میباشد . بر طبق این ابعاد هر چه عرض سنگ کوارتز افزایش پیدا کند بر متر طول صفحه ضریب میخورد بدین صورت که اگر یک متر طول در عرض 120 سانت داشته باشیم به 1 متر طول صفحه ضریب 2 میخورد و متراژ 2 محاسبه میگردد به همین صورت برای بقیه ضرایب عرض صفحه نیز اعمال میگردد .

2-قرنیز سنگ کوارتز
قرنیز سنگ کوارتز فقط 90 درجه اجرا میشود و تاثیری در قیمت نخواهد داشت .

3-ابزار کلاسیک سنگ کوارتز
ابزار کلاسیک نیز بر حسب نوع ابزار کلاسیک که میتواند یک پله کوچک ، دو پله ، سه پله کلاسیک ، و ابزار های مختلف هر یک بر اساس نوع صفحه کوارتز  و ابزار کلاسیک از 150.000 تومان متغیر است .

1587373682 cove ogee edge

نصب سینک زیر صفحه ای نیز هزینه جداگانه خواهد داشت .

4-برند ورق کوارتز
جدا از این مسائل عامل تعیین کننده در قیمت سنگ کوارتز. ، جنس ورق کوارتز است . ورق های کوارتز کره ای نظیر سامسونگ  رادیانز ، و سایلستون همه نقریبا در یک رنج قیمت هستند و اختلاف قیمت بیشتر بر اساس طرح روی صفحه کوارتز است .
کوارتز ایرانی نیز به همین صورت محاسبه میشود . کوارتز توتم فلات سنگ ، کوارتز آذرین پارس ، کوارتز کاینداستون  همگی در یک رده قیمت میباشند و با کمی اختلاف نسبت به کیفیت با هم قرار دارند .

5-پیشانی جلو کار کوارتز
مورد دیگر پیشانی سنگ کوارتز است ، پیشانی استاندارد جلو کار کوارتز 5 سانت ، هر چه قدر پیشانی جلوتر رود بر حسب اینکه ورق اضافه باید استفاده بشود یا خیر و میزان عرض صفحه ، میتواند جداگانه محاسبه گردد .

6-طرح روی سنگ کوارتز
در سنگ کوارتز دانه درشت و دانه اکلیلی قیمت پایین تری نسبت به طرح های رگه دار و ابر و بادی کوارتز دارند .

نمونه سمپل سنگ کوارتز :
1598877652 photo copy 1598877669 photo copy
1598877661 photo copy 1598877627 photo copy

 

×