قیمت سنگ کورین

قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی

قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی


قیمت سنگ کورین

 

 قیمت سنگ کورین برند های مختلف
قیمت سنگ کورین بر اساس فاکتورهای مختلفی از جمله برند سنگ کورین ایرانی یا خارجی و دانه بندی (دانه ریز،دانه درشت و آینه دار) سنگ کورین دسته بندی میشود .
به طور اختصار هر چه دانه بندی های سنگ کورین برزگ تر باشد ، قیمت سنگ کورین بیشتر خواهد بود. علاوه بر این در گروه بندی تمپست ، هر چه دانه بندی سنگ کورین درشت تر باشد در گروه های تمپست ، قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد .
برند های سنگ کورین :
برند سنگ کورین به دو دسته کره ای و ایرانی تقسیم میشود .
  • برند های کورین کره ای : کورین سامسونگ ( کورین لوته ، کورین استارون ) ، کورین الجی ، کورین هنکس
  • برند های کورین ایرانی :  کورین اورانوس ، کورین سوپراستون ، کورین نیکا ، کورین میسی ، کورین تکسانیت ، کورین آتیستون ، کورین میسی )
 بر این اساس برند های کره ای با کیفیت یکسان و کورین ایرانی با چسب کره ای تقریبا در یک رنج قیمت میباشند .
دانه بندی سنگ کورین به دسته بندی زیر تقسیم میشود :
  • کورین ساده و دانه ریز سندد
  • کورین دانه متوسط اسپن
  • کورین دانه اکلیلی متالیک
  • کورین دانه درشت تالوس
  • کورین دانه شیشه ای تمپست
 قیمت سنگ کورین : هر چه دانه بندی آن درشت تر باشد افزایش میابد ولی در کیفیت آن هیچ تاثیری نخواهد داشت .
قیمت سنگ کورین سامسونگ :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین سامسونگ

solid & sanded

1.500.000

دانه متوسط کورین سامسونگ

aspen

1.650.000

دانه متوسط اکلیل دار ریز

metallic  pebble

1.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ

quarry

1.900.000

دانه درشت شیشه کورین سامسونگ

tempest

2.200.000

قیمت سنگ کورین الجی :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

g260 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g259 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g135 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g194 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g110 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g034 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g101 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g074 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g047 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

g004 کورین ال جی

g group

1.400.000 t

قیمت سنگ کورین هنکس :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین هنکس

solid & sanded ورق کورین هنکس

1.400.000

دانه متوسط کورین هنکس

aspen ورق کورین هنکس

1.550.000

دانه متوسط اکلیلی هنکس

metallic & pebble ورق کورین هنکس

1.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین هنکس

quarry ورق کورین

 هنکس

1.900.000

دانه درشت شیشه ای کورین هنکس

tempest ورق کورین هنکس

2.200.000
قیمت سنگ های کورین اورانوس :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین اورانوس

solid & sanded ورق کورین اورانوس

1.000.000

دانه متوسط کورین اورانوس

aspen ورق کورین اورانوس

1.100.000

دانه متوسط اکلیلی اورانوس

metallic & pebble ورق کورین اورانوس

1.200.000

دانه اکلیلی درشت کورین اورانوس

quarry ورق کورین اورانوس

1.300.000

دانه درشت شیشه ای کورین اورانوس

tempest ورق کورین اورانوس

1.400.000
قیمت سنگ کورین تکسانیت :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین تکسانیت

solid & sanded ورق کورین تکسانیت

1.000.000

دانه متوسط کورین تکسانیت

aspen ورق کورین تکسانیت

1.100.000

دانه متوسط اکلیلی تکسانیت

metallic & pebble ورق کورین تکسانیت

1.200.000

دانه اکلیلی درشت کورین تکسانیت

quarry ورق کورین تکسانیت

1.300.000

دانه درشت شیشه ای کورین تکسانیت

tempest ورق کورین تکسانیت

1.400.000

یکی از مواردی که قیمت سنگ کورین باید در نظر گرفت تمامی قیمت یا بر اساس صفحه کورین خام است یا بر اساس کورین اجرایی . در قیمت سنگ کورین بر اساس اجرایی که براساس متر طول در عرض 60 سانت محاسبه میگردد هر چه عرض صفحه افزایش یابد قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد .به طور مثال عرض 120 که دو برابر عرض 60سانت است ، قیمت کورین نیز دو برابر میشود .

×