قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی

قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی

قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی


قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی

قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی
فروش و  قیمت ورق کورین ها کره ای سامسونگ ، الجی ، هنکس و ورق کورین ایرانی به قیمت نمایندگی ارائه میگردد . ابعاد ورق کورین کره ای و ایرانی 366*76 سانتیمتر میباشد که ضخامت تمامی ورق های کورین 12 میل است . ورق کورین سامسونگ که در اصل برای کارخانه استارون لوته میباشد ، ورق هایمکس برای کارخانه الجی و ورق هنکس برای کارخانه هیوندایی کره است .
1575281597 hi macs breeze kitchentop 800x565 copy
 قیمت ورق کورین سامسونگ  قیمت ورق به تومان
 قیمت ورق کورین استارون سامسونگ گروه سندد و سالید  3.300.000  تا 3.450.000
 قیمت ورق کورین استارون سامسونگ گروه اسپن  3.490.000  تا 3.550.000
 قیمت ورق کورین استارون سامسونگ گروه پبل و متالیک  3.990.000  تا 4.150.000
 قیمت ورق کورین استارون سامسونگ گروه تالوس  4.500.000  تا 4.550.000
 قیمت ورق کورین استارون سامسونگ گروه تمپست  3.490.000  تا 3.550.000

قیمت ورق کورین الجی:

 قیمت ورق کورین الجی G260  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G259  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G048  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G135  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G111  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G110  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G139  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G053  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G101  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G113  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی G074  3.750.000
 قیمت ورق کورین الجی P004  3.580.000
 قیمت ورق کورین الجی P001  3.580.000
 قیمت ورق کورین الجی S101  3.580.000
 قیمت ورق کورین الجی S102  3.580.000
 قیمت ورق کورین الجی T008  5.900.000
 قیمت ورق کورین الجی T011  5.900.000
 قیمت ورق کورین الجی W001  5.900.000
 قیمت ورق کورین الجی W011  5.900.000
 قیمت ورق کورین الجی VE01  5.900.000
 قیمت ورق کورین الجی M206  5.900.000
قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی
قیمت ورق کورین هنکس :
 قیمت ورق کورین هنکس D046  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس D047  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس T021  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس P004  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس D028  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس S008  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس P005  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس T001  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس D046  3.230.000
 قیمت ورق کورین هنکس D046  3.230.000

قیمت ورق اورانوس :

قیمت کورین اورانوس gr175  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR245  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR102  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR153  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR178  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR163  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR250  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR201  1.900.000
قیمت کورین اورانوس GR300  1.900.000
قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی GR290  1.900.000

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ورق کورین سامسونگ ، ورق کورین ال جی ، ورق کورین هنکس ، ورق کورین ایرانی به لینک روبرو مراجعه نمایید :  رنگ کورین

×