کاسه روشویی کورین

کاسه کورین

کاسه کورین


قیمت کاسه روشویی کورین

 

قیمت کاسه روشویی کورین
قیمت کاسه روشویی کورین سامسونگ
قیمت کاسه روشویی کورین لوته
قیمت کاسه روشویی کورین ال جی
قیمت کاسه روشویی کورین هنگس
قیمت کاسه روشویی کورین بر اساس ابعاد کاسه روشویی متفاوت است
هر جه ابعاد کاسه روشویی کورین بزرگتر باشد ،قیمت کاسه روشویی کورین نیز بالاتر میرود
قیمت کاسه روشویی کورین بر اساس رنگ صفحه کورین نیز متفاوت است
 کاسه روشویی کورین دارای دو نوع محتلف رو کار و تو کار (زیر سنگی) میباشد
روشویی کورین میتواند برای روشویی های شخصی و یا عمومی مورد استفاده قرار گیرد که هر کدام بر اساس نیاز های خاصه پروژه دارای الزامات متفاوتی میباشند
ابعاد کاسه روشویی کورین از طول تقریبا از 258 میلیمتر شروع میشود
جهت اطلاع دقیق از موجودی کاسه روشویی کورین لطفا با شماره 88511514 تماس حاصل فرمایید

×