لیست قیمت به روز کورین ایرانی

خرید سنگ کورین ایرانی

خرید سنگ کورین ایرانی


لیست قیمت به روز کورین ایرانی

 

 

لیست قیمت به روز کورین ایرانی
در این صفحه تمامی اطلاعات در مورد لیست قیمت به روز کورین ایرانی قرار داده شده است . لیست قیمت به روز کورین اورانوس ، لیست قیمت به روز کورین سوپراستون ، لیست قیمت به روز کورین نیکا ، لیست قیمت به روز کورین می سی ، لیست قیمت به روز کورین تکسانیت ، لیست قیمت به روز کورین آتیستون
  • لیست قیمت کورین سامسونگ
لیست قیمت به روز کورین اورانوس

ابعاد ورق کورین اورانوس 366*76 سانتی متر است . ضحامت کورین اورانوس 12 میلیمتر است . جهت دریافت اطلاعات در مورد رنگ کورین به لینک زیر مراجعه نمایید : رنگ کورین اورانوس

کورین اورانوس ابعاد کورین اورانوس قیمت به روز کورین اورانوس
 کورین اوارنوس دانه ریز 366*76 40.000.000
 کورین اورانوس دانه متوسط 366*76 41.900.000
 کورین اورانوس دانه درشت 366*76 44.900.000
 کورین اورانوس تمپست 366*76 50.400.000
 کورین اورانوس رگه دار 366*76 55.400.000
قیمت کورین اورانوس gr175 4.040.000
قیمت کورین اورانوس gr245 4.190.000
قیمت کورین اورانوس gr102 4.040.000
قیمت کورین اورانوس gr153 4.190.000
قیمت کورین اورانوس gr178 4.040.000
قیمت کورین اورانوس gr163 4.090.000
قیمت کورین اورانوس gr250 4.190.000
قیمت کورین اورانوس gr201 4.190.000
قیمت کورین اورانوس gr300 4.190.000
قیمت کورین اورانوس gr290 4.190.000
لیست قیمت به روز کورین سوپراستون

ابعاد ورق کورین سوپراستون 366*76 سانتیمتر است .ضحامت سنگ کورین سوپراستون 12 میلیمتر است .

 کورین سوپراستون ابعاد کورین سوپراستون  قیمت کورین سوپراستون
کورین سوپراستون دانه ریز 366*76 46.000.000
 کورین سوپراستون متوسط 366*76 49.900.000
 کورین سوپراستون دانه درشت 366*76 53.900.000
لیست قیمت کورین نیکا

ابعاد ورق کورین نیکا 366*76 سانتیمتر است .ضحامت سنگ کورین نیکا 12 میلیمتر است .

 کورین نیکا ابعاد کورین نیکا  قیمت کورین نیکا
کورین نیکا دانه ریز 366*76 40.000.000
 کورین نیکا متوسط اسپن 366*76 41.500.000
 کورین نیکا دانه درشت پبل 366*76   43.500.000
 کورین نیکا درشت متالیک 366*76  45.000.000
 کورین نیکا تمپست  366*76  49.500.000
لیست قیمت کورین می سی
ابعاد ورق کورین می سی 366*76 سانتیمتر است و ضحامت سنگ کورین نیکا 12 میلیمتر است .
 کورین می سی ابعاد کورین می سی  قیمت کورین می سی
کورین می سی دانه ریز 366*76 34.400.000
 کورین می سی متوسط 366*76 36.000.000
 کورین می سی دانه درشت 366*76 40.000.000
لیست قیمت به روز کورین می سی
لیست قیمت به روز کورین نیکا
لیست قیمت به روز کورین سوپراستون
لیست قیمت به روز کورین اورانوس
لیست قیمت به روز کورین ایرانی
لیست قیمت به روز کورین ایران
لیست قیمت به روز کورین
لیست قیمت کورین ایرانی
لیست قیمت کورین می سی
لیست قیمت کورین اورانوس
لیست قیمت کورین سوپراستون
قیمت به روز کورین
قیمت به روز کورین ایرانی
قیمت به روز کورین اورانوس
قیمت به روز کورین سوپراستون
قیمت به روز کورین ایران

 

×