لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)

لیست قیمت کورین سامسونگ

لیست قیمت کورین سامسونگ


لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) :

لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)  قیمت کورین بر اساس دانه بندی و طرح روی صفحه کورین متفاوت است و لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) بر این اساس تعیین میگردد که هرچه دانه بندی روی صفحه کورین افزایش یابد و یا تعداد دانه بندی های بزرگتر شود لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) نیز افزایش میابد .
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) سامسونگ  از متری 3.700.000 تا متری 9.8000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد .
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) ال جی  از متری 4.980.000 تا متری 13.9000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد .
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) ایرانی  از متری 3.350.000 تا متری 8.9000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد .
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) کره ای از 6.300.000 تا 13.000.000 تومان میباشد .
لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه) ایرانی از 5.500.000   تا 7.800.000 تومان میباشد .
قیمت ورق کورین ایرانی از 8.500.000   تا 14.800.000 تومان میباشد .
قیمت ورق کورین کره ای از 11.230.000 تا 23.000.000 تومان میباشد .

قیمت اجرایی کورین ایرانی :

برند کد سنگ قیمت متر طول
کورین اورانوس دانه ریز و دانه درشت 6.400.000-3.800.000
کورین تیسان دانه ریز و دانه درشت 6.400.000-3.800.000
کورین نیکا دانه ریز و دانه درشت 6.400.000-3.800.000
کورین سوپراستون دانه ریز و دانه درشت 6.900.000-3.900.000
سنگ ضدخش کوارتز

قیمت اجرایی کورین سامسونگ :

کد سنگ گروه سنگ قیمت متر طول
ساده و دانه ریز کورین سامسونگ SOLID & SANDED 5.900.000
دانه متوسط کورین سامسونگ ASPEN 6.200.000
دانه متوسط اکلیلی ریز METALLIC & PEBBLE 6.600.000
دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ QUARRY 6.800.000
دانه درشت شیشه ای کورین سامسونگ TEMPEST 8.200.000

قیمت لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)  بر اساس کارخانه تولیدی کورین دسته بندی میشود به طور کلی هر چه دانه بندی صفحات درشت تر باشد و همچنین دانه های شیشه ای و یا اکلیلی داخل صفحات بیشتر باشد قیمت کورین نیز افزایش میابد ولی باید توجه داشت از لحاظ کیفیت بین کورین ساده و دانه ریز و کورین دانه درشت هیچ تفاوتی نمیباشد.

لیست قیمت کورین سامسونگ :

از متری 2.950.000 تا متری 9.8000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد . هر چه دانه بندی این صفحات بزرگ تر باشد و دانه های شیشه ای بزرگ تری داشته باشد ، قیمت کورین سامسونگ نیز افزایش میابد ، دسته بندی قیمت کورین سامسونگ بر اساس دانه بندی به صورت دانه ریز و ساده که گروه سندد نامیده میشود ، دانه متوسط که گروه اسپن ، پبل و تالوس میباشد و دانه درشت و شیشه ای که گروه تمپست نامیده میشود .در این بین تمپست گران ترین قیمت کورین را فقط به دلیل طرح روی صفحه دارا میباشد و از لحاظ کیفیت تمامی گروه ها دارای کیفیت یکسان میباشند .

لیست قیمت کورین سامسونگ ورق خام از صفحه ای 7.300.000 تا 13.000.000

لیست قیمت کورین سامسونگ سندد و دانه ریز 2.850.000  تا 5.700.000

لیست قیمت کورین سامسونگ تمپست 8.200.000 تا 9.800.000

کمترین قیمت کورین سامسونگ از 2.850.000 تومان شروع میشود .

دسته بندی کورین سامسونگ :

SOLID & SANDED

ASPEN

PEBBLE & METALLIC

TALUS & QUARRY

TEMPEST

کد سنگ گروه سنگ قیمت متر طول
ساده و دانه ریز کورین سامسونگ SOLID & SANDED 7.230.000
دانه متوسط کورین سامسونگ ASPEN 8.770.000
دانه متوسط اکلیلی ریز METALLIC & PEBBLE 9.689.000
دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ QUARRY 10.582.000
دانه درشت شیشه ای کورین سامسونگ TEMPEST 12.917.000

جهت مشاهده نمونه رنگ های کورین سامسونگ به لینک زیر مراجعه نمایید :

رنگ کورین سامسونگ

میز کورین میز کوارتز

لیست قیمت کورین الجی و هنکس :

قیمت ورق کورین الجی از 5.700.000 تومان تا 10.800.000 تومان میباشد ، قیمت کورین الجی و هنکس به 4 دسته تقسیم میشود ، گروه اول دانه ریز و ساده میباشد ، گروه بعدی دانه متوسط و گروه اخر کورین الجی رگه دار و دانه درشت میباشد.

لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)

کد سنگ کورین هنکس هیوندایی قیمت توضیحات ورق کورین هنکس
کورین هانکس کد N- WHITE-S-008 7.000.000 کورین هانکس کد OSLO WHITE -B-012
کورین هانکس کد LIGHT SAND -D-025 7.000.000 کورین هانکس کد WILDE FORE -B-039
کورین هانکس کد LUT DESERT -D046 7.000.000 کورین هانکس کد COPPER BLACK -B-040
کورین هانکس کد CREAM CHEESE -D–۰47 7.000.000 کورین هانکس کد MACASSAR -BL-209
کورین هانکس کد SHASTA -D-036 7.000.000 کورین هانکس کد B035
کورین هانکس کد H ‐ ELDORADO -T-001 7.000.000 کورین هانکس کد IVORY -S–004
کورین هانکس کد SAND FLOWER -GAM-004 7.000.000 کورین هانکس کد SILVER WHITE -D-024
کورین هانکس کد DESERTCASTLE -GAR-006 7.000.000 کورین هانکس کد BLACK BEAT -D-028
کورین هانکس کد EBONY TIMBER -BL-253 کورین هانکس کد ARCTIC PURE -T-021
کورین هانکس کد SOLARIS -P-004 7.500.000 کورین هانکس کد SAND BANK -D–009
کورین هانکس کد GOLD BROWN -D-003 7.500.000 کورین هانکس کد MIST -D-007
کورین هانکس کد SILVER STONE -D-001 7.500.000 کورین هانکس کد BLACK HILL -D-015
کورین هانکس کد RED -M-003 7.500.000 کورین هانکس کد MARRONNIER -D-027
کورین هانکس کد N ‐ YELLOW -M-006 کورین هانکس کد N ‐ ORANGE -M-005
کورین هانکس کد M ‐ BLACK -M-007 کورین هانکس کد BLUE WAVE -D-021
کورین هانکس کد DAYLIGHT MOON -B-034 کورین هانکس کد GLASS BLACK -T-041
کورین هانکس کد FLORIDA BEACH -B-032 کورین هانکس کد CUBIC WHITE -C-001
کورین هانکس کد CUBIC IVORY -C-002 کورین هانکس کد MONTES -NA-06
کورین هانکس کد CUBIC NEBULOUS -C-008 کورین هانکس کد BOSQUE -B-013
کورین هانکس کد NIGHT GLEAM -P-005 7.900.000 کورین هانکس کد CHOCOLATE -B-013
کورین هانکس کد FANTASIA -M-002 کورین هانکس کد MARELINHO -ST-102
کورین هانکس کد HAZELNUT -T-049 کورین هانکس کد NUBLADO -ST-103
کورین هانکس کد PALERMO -G-008 کورین هانکس کد ARDOSIA -ST-104
کورین هانکس کد BLACK SPOT -GAR-010 کورین هانکس کد MORENO -ST-105
کورین هانکس کد IVORY ESSENCE -B-001 کورین هانکس کد GRENICIO -ST-106
کورین هانکس کد HELSINKI -B-031 کورین هانکس کد ST206
کورین هانکس کد TERRASIENNA -GAR-007 کورین هانکس کد
کورین هانکس کد BL201 کورین هانکس کد ST203

جهت مشاهده نمونه رنگ های کورین الجی به لینک زیر مراجعه نمایید :

رنگ کورین الجی

کد سنگ گروه سنگ قیمت متر طول
G260 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G259 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G135 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G194 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G110 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G034 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G101 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G074 کورین ال جی G GROUP 5.800.000 T
G047 کورین ال جی G GROUP 5.900.000 T
G004 کورین ال جی G GROUP 5.900.000 T
P001 کورین ال جی G GROUP 5.900.000 T
S006 کورین ال جی G GROUP 6.200.000 T
S028 کورین ال جی G GROUP 6.200.000 T
W001 کورین ال جی W GROUP 6.300.000 T
W010 کورین ال جی W GROUP 6.300.000 T
T008 کورین ال جی T GROUP 6.300.000 T
VM021 کورین ال جی M GROUP 6.300.000 T

لیست قیمت اجرایی کورین ایرانی :

لیست قیمت صفحه کابینت کورین ایرانی  از متری 4.300.000 تا متری 9.950.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد . که این قیمت بر اساس کارخانه تولیدی و طرح روی صفحه متفاوت میباشد . کورین های ایرانی اجرا شده توسط کورین سازه به نام کورین اورانوس ، کورین آتیستون ، کورین تکسانیت ، کورین نیکا ، فابریون و کورین سوپراستون میباشد .

 

لیست قیمت ورق کورین ایرانی :

 

گروه کورین سندد  قیمت ورق کورین ایرانی  :      8.500.000

گروه کورین اسپن قیمت ورق کورین ایرانی  :       8.850.000

گروه کورین پبل و متالیک قیمت ورق کورین ایرانی:   8.650.000

گروه کورین تالوس قیمت ورق کورین ایرانی :       9.250.000

گروه کورین تمپست قیمت ورق کورین ایرانی :     9.950.000

کورین چیست

×