لیست قیمت کورین سامسونگ

لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)

لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)


لیست قیمت صفحه کابینت کورین (آپدیت فروردین ماه)

 

لیست قیمت کورین سامسونگ :

قیمت کورین سامسونگ از متری 2.850.000 تا متری 4.8000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد . هر چه دانه بندی این صفحات بزرگ تر باشد و دانه های شیشه ای بزرگ تری داشته باشد ، قیمت کورین سامسونگ نیز افزایش میابد ، دسته بندی قیمت کورین سامسونگ بر اساس دانه بندی به صورت دانه ریز و ساده که گروه سندد نامیده میشود ، دانه متوسط که گروه اسپن ، پبل و تالوس میباشد و دانه درشت و شیشه ای که گروه تمپست نامیده میشود .در این بین تمپست گران ترین قیمت کورین را فقط به دلیل طرح روی صفحه دارا میباشد و از لحاظ کیفیت تمامی گروه ها دارای کیفیت یکسان میباشند . در صورت تمایل به مشاهده نمونه رنگ های کورین پیشنهاد میکنیم به بخش رنگ های کورین مراجعه نمایید .
لیست قیمت کورین سامسونگ ورق خام از صفحه ای 6.500.000 تا 13.989.000
لیست قیمت کورین سامسونگ سندد و دانه ریز 2.250000 تا 4.700.000
لیست قیمت کورین سامسونگ تمپست 3.900.000 تا 4.800.000
کمترین قیمت کورین سامسونگ از 2.250.000 تومان شروع میشود .

قیمت اجرایی کورین ایرانی

برند کد سنگ
قیمت متر طول
کورین اورانوسدانه ریز و دانه درشت2.400.000-3.800.000
کورین تیساندانه ریز و دانه درشت2.400.000-3.800.000
کورین نیکادانه ریز و دانه درشت2.400.000-3.800.000
کورین سوپراستوندانه ریز و دانه درشت2.900.000-4.900.000

قیمت ورق خام کورین سامسونگ لوته

کد سنگگروه سنگقیمت متر طول
ساده و دانه ریز کورین سامسونگsolid & sanded8.550.000
دانه متوسط کورین سامسونگaspen9.770.000
دانه متوسط اکلیلی ریزmetallic & pebble10.689.000
دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگquarry11.582.000
دانه درشت شیشه ای کورین سامسونگtempest12.917.000

لیست قیمت کورین الجی :
از 2.700.000 تومان تا 5.500.000 تومان میباشد ، قیمت کورین الجی به 4 دسته تقسیم میشود ، گروه اول دانه ریز و ساده میباشد ، گروه بعدی دانه متوسط و گروه اخر کورین الجی رگه دار و دانه درشت میباشد . جهت مشاهده نمونه رنگ های کورین الجی به لینک رنگ کورین الجی مراجعه نمایید

کد سنگگروه سنگقیمت متر طول
g260 کورین ال جیg group3.800.000 t
g259 کورین ال جیg group3.800.000 t
g135 کورین ال جیg group3.800.000 t
g194 کورین ال جیg group3.800.000 t
g110 کورین ال جیg group3.800.000 t
g034 کورین ال جیg group3.800.000 t
g101 کورین ال جیg group3.800.000 t
g074 کورین ال جیg group3.800.000 t
g047 کورین ال جیg group3.800.000 t
g004 کورین ال جیg group3.800.000 t
p001 کورین ال جیg group3.800.000 t
s006 کورین ال جیg group3.800.000 t
s028 کورین ال جیg group3.800.000 t
w001 کورین ال جیw group4.800.000 t
w010 کورین ال جیw group4.800.000 t
t008 کورین ال جیt group4.800.000 t
vm021 کورین ال جیm group4.800.000 t

لیست قیمت کورین هنکس

کد سنگ کورین هنکس هیونداییقیمتتوضیحات ورق کورین هنکس
کورین هانکس کد n- white-s-0087.000.000کورین هانکس کد oslo white -b-012
کورین هانکس کد light sand -d-0257.000.000کورین هانکس کد wilde fore -b-039
کورین هانکس کد lut desert -d0467.000.000کورین هانکس کد copper black -b-040
کورین هانکس کد cream cheese -d–۰47 7.000.000کورین هانکس کد macassar -bl-209
کورین هانکس کد shasta -d-036 7.000.000 کورین هانکس کد b035
کورین هانکس کد h ‐ eldorado -t-001 7.000.000کورین هانکس کد ivory -s–004
کورین هانکس کد sand flower -gam-004 7.000.000کورین هانکس کد silver white -d-024
کورین هانکس کد desertcastle -gar-006 8.000.000 کورین هانکس کد black beat -d-028
کورین هانکس کد ebony timber -bl-253 کورین هانکس کد arctic pure -t-021
کورین هانکس کد solaris -p-0048.500.000کورین هانکس کد sand bank -d–009
کورین هانکس کد gold brown -d-0038.500.000کورین هانکس کد mist -d-007
کورین هانکس کد silver stone -d-0018.500.000کورین هانکس کد black hill -d-015
کورین هانکس کد red -m-0038.500.000کورین هانکس کد marronnier -d-027
کورین هانکس کد n ‐ yellow -m-006کورین هانکس کد n ‐ orange -m-005
کورین هانکس کد m ‐ black -m-007کورین هانکس کد blue wave -d-021
کورین هانکس کد daylight moon -b-034 کورین هانکس کد glass black -t-041
کورین هانکس کد florida beach -b-032 کورین هانکس کد cubic white -c-001
کورین هانکس کد cubic ivory -c-002کورین هانکس کد montes -na-06
کورین هانکس کد cubic nebulous -c-008 کورین هانکس کد bosque -b-013
کورین هانکس کد night gleam -p-0058.900.000کورین هانکس کد chocolate -b-013
کورین هانکس کد fantasia -m-002 کورین هانکس کد marelinho -st-102
کورین هانکس کد hazelnut -t-049 کورین هانکس کد nublado -st-103
کورین هانکس کد palermo -g-008 کورین هانکس کد ardosia -st-104
کورین هانکس کد black spot -gar-010 کورین هانکس کد moreno -st-105
کورین هانکس کد ivory essence -b-001 کورین هانکس کد grenicio -st-106
کورین هانکس کد helsinki -b-031 کورین هانکس کد st206
کورین هانکس کد terrasienna -gar-007 کورین هانکس کد
کورین هانکس کد bl201 کورین هانکس کد st203

×