نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز


نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز :نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز ، بر اساس فاکتور متر طول سنگ کوارتز ، عرض صفحه سنگ کوارتز ، پیشانی جلو کار ، ابزار کلاسیک و مدل نصب سینک ، طرح سنگ کوارتز متفاوت میباشد .

1-عرض استاندارد سنگ کوارتز
قیمت استاندارد سنگ کوارتز بر اساس عرض 60 سانت ، پیشانی 5 الی 6 سانت و قرنیز 3 سانت میباشد . بر طبق این ابعاد هر چه عرض سنگ کوارتز افزایش پیدا کند بر متر طول صفحه ضریب میخورد بدین صورت که اگر یک متر طول در عرض 120 سانت داشته باشیم به 1 متر طول صفحه کوارتز ضریب 2 میخورد و متراژ 2 متر محاسبه میگردد به همین صورت برای بقیه ضرایب عرض صفحه نیز اعمال میگردد .

 

 200cm =cm 120*100

2-قرنیز سنگ کوارتز
قرنیز سنگ کوارتز فقط 90 درجه اجرا میشود و تاثیری در قیمت نخواهد داشت .

3-ابزار کلاسیک سنگ کوارتز
ابزار کلاسیک سنگ کوارتز نیز بر حسب نوع ابزار کلاسیک که میتواند یک پله کوچک ، دو پله ، سه پله کلاسیک ، و ابزار های مختلف هر یک بر اساس نوع صفحه کوارتز  و ابزار کلاسیک از 150.000 تومان متغیر است .

قرنیز
4-برند سنگ کوارتز
جدا از این مسائل عامل تعیین کننده در قیمت سنگ کوارتز ، جنس ورق کوارتز است . ورق های کوارتز کره ای نظیر سنگ کوارتز سامسونگ  رادیانز ، سنگ کوارتز سایلستون و سنگ کوارتز هنستون همه نقریبا در یک رنج قیمت هستند و اختلاف قیمت بیشتر بر اساس طرح روی صفحه کوارتز است .
کوارتز ایرانی نیز به همین صورت محاسبه میشود . کوارتز توتم فلات سنگ ، کوارتز آذرین پارس ، کوارتز کاینداستون  همگی در یک رده قیمت میباشند و با کمی اختلاف نسبت به کیفیت با هم قرار دارند .
5-پیشانی جلو کار کوارتز
مورد دیگر پیشانی سنگ کوارتز است ، پیشانی استاندارد جلو کار کوارتز 5 سانت ، هر چه قدر پیشانی جلوتر رود بر حسب اینکه ورق اضافه باید استفاده بشود یا خیر و میزان عرض صفحه ، میتواند جداگانه محاسبه گردد .
6-طرح روی سنگ کوارتز 
بر خلاف سنگ کورین ، دانه بندی در سنگ کوارتز تفاوتی در قیمت ندارند و بعضا سنگ کوارتز دانه درشت قیمت پایین تری نسبت به سنگ کوارتز دانه ریز و بدون دانه دارد . در سنگ کوارتز پایین تر قیمت مربوط به سنگ دانه ریز و دانه درشت و بعد از آن سنگ کوارتز ابر و بادی و سنگ کوارتز رگه دار است . سنگ های کوارتز که رگه های درشت و ادامه دار دارند بالاترین قیمت را در سنگ کوارتز دارند .
صفحه کابینت کوارتز
صفحه کابینت

×