نمونه ابزار کورین و کوارتز

نمونه ابزار کورین و کوارتز

نمونه ابزار کورین و کوارتز


نمونه ابزار کورین و کوارتز

 

در تصویر زیر نمونه ابزار بر روی سنگ کورین و سنگ کوارتز را مشاهده خواهید نمود
جهت اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر تماس حاصل فرمایید.

نمونه ابزار کورین و کوارتز
نمونه ابزار کورین و کوارتز
ابزار کلاسیک کوارتز

ابزار کلاسیک کورین به سه صورت یه پله ، دو پله و سه پله قابل اجراست

ابزار کلاسیک سنگ مهندسی کوارتز

×