کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان


کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

اجرای کانتر بیمارستان با متریال های مختلفی نظیر کورین ، کوارتز ، پرسلان و سنگ طبیعی قابل اجراست . بین تمامی این متریال ها ، کورین جز بهترین متریال جهت اجرای کانتر بیمارستان است .علت انتخاب کورین برای اجرای میز و یا استیشن  پرستاری بیمارستان ، یکپارچگی و بدون درز بودن کورین در تمامی متراژ های میز بیمارستان ، قوس پذیری کورین در طراحی خاص جهت میز بیمارستان و قابلیت تعمیر پذیری کانتر کورین ، از بالاترین فاکتور ها در انتخاب صفحه کورین جهت اجرا است .
یکی از موارد خیلی مهم در اجرای کانتر بیمارستان ، زیر سازی و شاسی کشی میز پرستاری بیمارستان است که تمامی اصول بیمارستانی توسط تیم کورین سازه بررسی میگردد و این تجربه به دلیل داشتن پروژه های قوی در اجرای کانترهای بیمارستان در سراسر کشور است . تهیه نقشه شاپ در کانتر های خاص بیمارستان  جز مهم ترین و پایه ترین قسمت ها در اجرای میز پرستاری بیمارستان است  که باید با تیم اجرای  هماهنگ باشد .
یکی از موارد مهم در اجرای میزهای بیمارستانی انتخاب نمونه رنگ های کورین است که در لینک زیر نمونه ها موجود میباشد :
میز پذیرش
تهیه نقشه شاپ کانتر بیمارستان : 

بعد از تهیه نقشه شاپ پروفیل آهنی ، نوبت به تهیه نقشه برای زیر سازی ام دی اف های کانتر و سپس صفحات تاپس میز پرستاری بیمارستان است . که تمامی این موارد باید با دقت تمام بررسی و تهیه شود زیرا کوچکترین اشتباه تهیه  ، در زمان اجرا اشتباه های بزرگی را به وجود خواهد اورد .

ساخت کانتر بیمارستان :
بعد از تهیه نقشه شاپ ، اولین بخش شروع کار ، ساخت پروفیل آهنی کانتر است پس از نوبت به ساخت کانترتاپس میز پرستاری و سپس ساخت ام دی اف های زیر ساخت میز پرستاری بیمارستان است .

 انتخاب متریال کانتر بیمارستان :
در تمام مراحل ساخت ، متریال انتخاب شده از مهم ترین فاکتور ها در اجرا میز پرستاری است . کورین به دلیل ضد آب بودن ، قابلیت ترمیم پذیری ، قوس پذیری با دستگاه ترموفرمینگ و یکپارچه بودن از بهترین متریال در ساخت کانتر ها خاص بیمارستان است که تمامی این موارد توسط تیم فنی کورین سازه به حضور کارفرما خواهد رسید .
از دیگر محاسن کورین جهت اجرای میز پرستاری بیمارستان ، وجود رنگ های خاض و رنگی با توجه به طراحی انجام شده استیشن پرستاری بیمارستان است که نیاز اکثر طراحان را براورده خواهد نمود .
میز پذیرش
نمونه اجرایی کانتر بیمارستان 
در زیر چند نمونه از اجرای های میز استیشن  بیمارستان توسط تیم کورین سازه را مشاهده خواهید کرد .

بیمارستان بیماری های خاص

میز پرستاری بیمارستان

میز بیمارستان رضوی

 بیمارستان اراد

 بیمارستان نور قم

میز بیمارستان

cuonter bimarestan 2

کانتر بیمارستان نور قم

اجرای کانتر بیمارستان قم ، با کورین سفید و طوسی اجرا شده که در گوشه ها تمام قسمت ها به صورت کرو با دستگاه ترموفرمینگ صورت گرفته ، در قسمت طوسی و سفید بخش های CNC انجام شده است .
میز پذیرش

کانتر بیمارستان بیماری های خاص سئول
تمامی قسمت های کانتر بیمارستان بیماری های خاص با کورین اجرا شده است که در قسمت شیب دار ، با شاسی پروفیل آهنی جهت زیر سازی کامل کانتر بیمارستان

×