آموزش طراحی کابینت

کوارتز سایلستون

کوارتز سایلستون


آموزش طراحی کابینت

 

سلام
در این ویدیو نحوه طراحی اشپزخانه انتخاب کابینت سنگ روی کابینت با استفاده از سنک کورین کوارتز و طبیعی و انتخای لبه ی کابینت اشپزخانه با توجه به طراحی اشپزخانه و کابینت شما  مطرح می شود برای دیدن ویدیو
https://www.aparat.com/v/UVxfP
مراجعه کنید.

1511166135 benco construction marbles

 

×