اخبار کورین و کوارتز

img

قیمت سنگ کورین

18-07-1395, 02:20

 
قیمت سنگ کورین
 
قیمت سنگ کورین بر اساس فاکتورهای مختلف نظیر برند سنگ کورین و دانه بندی سنگ کورین دسته بندی میشود .
به طور اختصار هر چه دانه بندی سنگ کورین برزگ تر باشد ، قیمت سنگ کورین افزایش میابد .
 
برند سنگ کورین :
برند سنگ کورین به دو دسته کره ای و ایرانی تقسیم میشود .
 بر این اساس برند های کره ای با کیفیت یکسان و کورین ایرانی با چسب کره ای تقریبا در یک رنج قیمت میباشند .
دانه بندی سنگ کورین :
 قیمت سنگ کورین هر چه دانه بندی آن درشت تر باشد افزایش میابد ولی در کیفیت هیچ تاثیری نخواهد داشت .

قیمت سنگ کورین سامسونگ :
 

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین سامسونگ

SOLID & SANDED

1.500.000

دانه متوسط کورین سامسونگ

ASPEN

1.650.000

دانه متوسط اکلیلی ریز

METALLIC  PEBBLE

1.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ

QUARRY

1.900.000

دانه درشت شیشه کورین سامسونگ

TEMPEST

2.200.000

 
قیمت سنگ کورین الجی :
 

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

G260 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G259 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G135 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G194 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G110 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G034 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G101 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G074 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G047 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

G004 کورین ال جی

G GROUP

1.400.000 T

 
قیمت سنگ کورین هنکس :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین هنکس

SOLID & SANDED ورق کورین هنکس

1.400.000

دانه متوسط کورین هنکس

ASPEN ورق کورین هنکس

1.550.000

دانه متوسط اکلیلی هنکس

METALLIC & PEBBLE ورق کورین هنکس

1.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین هنکس

QUARRY ورق کورین هنکس

1.900.000

دانه درشت شیشه ای کورین هنگس

TEMPEST ورق کورین هنکس

2.200.000
 
قیمت سنگ کورین اورانوس :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین اورانوس

SOLID & SANDED ورق کورین اورانوس

1.000.000

دانه متوسط کورین اورانوس

ASPEN ورق کورین اورانوس

1.100.000

دانه متوسط اکلیلی اورانوس

METALLIC & PEBBLE ورق کورین اورانوس

1.200.000

دانه اکلیلی درشت کورین اورانوس

QUARRY ورق کورین اورانوس

1.300.000

دانه درشت شیشه ای کورین اورانوس

TEMPEST ورق کورین اورانوس

1.400.000
 
قیمت سنگ کورین تکسانیت :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت ورق خام کورین

ساده و دانه ریز کورین تکسانیت

SOLID & SANDED ورق کورین تکسانیت

1.000.000

دانه متوسط کورین تکسانیت

ASPEN ورق کورین تکسانیت

1.100.000

دانه متوسط اکلیلی تکسانیت

METALLIC & PEBBLE ورق کورین تکسانیت

1.200.000

دانه اکلیلی درشت کورین تکسانیت

QUARRY ورق کورین تکسانیت

1.300.000

دانه درشت شیشه ای کورین تکسانیت

TEMPEST ورق کورین تکسانیت

1.400.000