اخبار کورین و کوارتز

img

لیست قیمت جدید کورین

28-07-1395, 02:20

قیمت سنگ کورین سامسونگ برای هر ورق کورین بالا رفته است که با توجه به کد های متفاوت قیمت ها نیز افزایش پیدا کرده . دسته بندی قیمت کورین بر اساس دانه بندی متفاوت است بدین صورت که هر چه دانه بندی سنگ کورین بزرگ تر و یا دارای اکلیل باشد قیمت سنگ کورین بالاتر است . لیست قیمت جی کورین به دو صورت قیمت ورق خام کورین و قیمت اجرایی کورین متفاوت است .


لیست قیمت جدید کورین:
 
لیست قیمت جدید کورین سامسونگ جهت اجرا نیز دچار تغییر شده است . نحوه محاسبه قیمت کورین به صورت یک متر طول در عرض 60 سانت با پیشانی 5 سانت و قرنیز است که هر چه عرض صفحه افزایش یابد قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد .

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین سامسونگ

SOLID & SANDED قیمت کورین

1.500.000

دانه متوسط کورین سامسونگ

ASPEN قیمت کورین

1.650.000

دانه متوسط اکلیلی ریز

METALLIC  PEBBLE قیمت کورین

1.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ

QUARRY قیمت کورین

1.900.000

دانه درشت شیشه کورین سامسونگ

TEMPEST قیمت کورین

2.200.000


لیست قیمت کورین الجی : 

قیمت ورق کورین الجی از 4.000.000 تومان تا 7.900.000 تومان میباشد ، قیمت کورین الجی به 4 دسته تقسیم میشود ، گروه اول دانه ریز و ساده میباشد ، گروه بعدی دانه متوسط و گروه اخر کورین الجی رگه دار و دانه درشت میباشد . جهت مشاهده نمونه رنگ های کورین الجی به لینک رنگ کورین الجی مراجعه نمایید
 

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

G260 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G259 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G135 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G194 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G110 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G034 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G101 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G074 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G047 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

G004 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

P001 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

S006 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

S028 کورین ال جی

G GROUP قیمت کورین

1.20.000 T

W001 کورین ال جی

W GROUP قیمت کورین

1.200.000 T

W010 کورین ال جی

W GROUP قیمت کورین

1.800.000 T

T008 کورین ال جی

T GROUP قیمت کورین

1.800.000 T

VM021 کورین ال جی

M GROUP قیمت کورین

1.800.000 T


لیست قیمت کورین ایرانی :

لیست قیمت صفحه کابینت کورین ایرانیاز متری 950.000 تا متری1.8000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد . که این قیمت بر اساس کارخانه تولیدی و طرح روی صفحه متفاوت میباشد . کورین های ایرانی اجرا شده توسط کورین سازه به نام کورین اورانوس ، کورین آتیستون ، کورین تکسانیت ، فابریون و کورین سوپراستون میباشد.ولی باید بدانید که کیفیت هر کدام از این برند های ایرانی متفاوت میباشد و برای انتخاب با توجه به کاربرد و رنگ مورد نظر باید بهترین انتخاب صورت پذیرد . قیمت ورق کورین ایرانی نیز از 1.980.000 شروع میشود .تمام سعی مجموعه کورین سازه در طی این سال ها این بوده که با بهترینکیفیت ، پایین تریت قیمت را ارائه دهد . در مورد اجرای کورین ایرانی ما سعی بر این داریم که بدلیل افزایش کیفیت کار ، تمامی کورین ها و محل اتصالات با  چسب های کره ای اجرا شود ، هر چند این مورد باعث افزایش قیمت خواهد شد اما در کیفیت نهایی کار تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت

این نکته را باید در نظر بگیریم که قیمتکورین ایرانی بر اساس کارخانه تولیدی نیز متفاوت میباشد و مجموعه کورین سازه تنها با تولید کنندگان با کیفیت خوب کورین کار خواهند کرد و هیچ گاه کیفیت رو فدا قیمت نکرده ، این را باید بدانیم متاسفانه بعضی از سودجویان کورین ایرانی و یا چینی را به نام کورین کره ای اجرا میکنند که در نهایت به علت تفاوت کیفیت این اختلافخود را بعد از چند مدت نشان خواهد داد .

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین ایرانی

SOLID & SANDED قیمت کورین

950.000

دانه متوسط کورین ایرانی

ASPEN قیمت کورین

950.000

دانه متوسط اکلیلی ریز ایرانی

METALLIC  PEBBLE قیمت کورین

1.000.000

دانه اکلیلی درشت کورین ایرانی

QUARRY قیمت کورین

1.200.000

دانه درشت شیشه ای کورین ایرانی

TEMPEST قیمت کورین

1.400.000

 
برای دریافت لیست قیمت کورین و لیست قیمت کورین سامسونگ با دفتر تماس بگیریذ:
 
88511514
 
لیست قیمت کورین سامسونگ
لیست قیمت سنگ کورین