اخبار کورین و کوارتز

img

نمایندگی کورین

3-09-1395, 00:40

باید توجه بفرمایید که برای خرید کورین،اجرا کورین باید به نکات زیر توجه نمود:
نمایندگی کورین برای برند های مختلف کورین میباشد
که شامل
نمایندگی سنگ کورین سامسونگ
نمایندگی سنگ کورین ال جی
نمایندگی سنگ کورین ایرانی
 
قیمت های نمایندگی کورین بر اساس یک متر در عرض 60 با پیشانی 6 سانت و قرنیز 3 سانت میباشد
که با توجه به ابزار و موارد اضافه تر قیمت نمایندگی کورین نیز متفاوت خواهد شد
کورین سازه تنها به شهرستان های فاقد نمایندگی،اعطا نمایندگی کورین را دارد