اخبار کورین و کوارتز

» » برند کورين سامسونگ به LOTTE تغيير نام داد
img

برند کورين سامسونگ به LOTTE تغيير نام داد

28-01-1396, 21:46

با توجه به اينکه اطلاع رساني درستي در اين زمينه انجام نشده است، بسياري از دوستان و کاربران درجريان اين تغيير نام نيستند، لذا علي رغم قديمي بودن اين خبر، کابينت بانک تصميم گرفت تا در اينباره اطلاع رساني نمايد:
طبق اخبار موثق که هم در سايت  SAMSUNG STARONموجود است و هم واردکنندگان اين برند به ايران آن را تائيد کرده اند، برند سنگ مصنوعي استارون که در مالکيت شرکت Samsung SDI کره جنوبي بود ، ۹۰ درصد مالکيت خود را در اکتبر سال ۲۰۱۵ ( حدودا يک و نيم سال پيش ) به گروه Lotte به مبلغ حدودا ۳ ميليارد دلار واگذار کرد و از آن تاريخ بخش پتروشيمي شرکت لوته نيز  فعاليت خود را توسعه داد و حتي در بخش سنگ مصنوعي استارون محصول جديدي توليد نمود به نام Supreme که خود تحولي ژرف و عظيم در صنعت ساليد سورفيس (کورين) دنيا بود، توليد کرد، به نحوي که دو طرف صفحه داراي ۲ توناليته رنگي ميباشد ، يعني يکطرف مانند سنگ تراورتن و سمت ديگر مانند سنگ مرمر ميباشد.

درآخر شايان ذکر است که برند استارون با نام و آرم تجاري زير عرضه ميگردد

Staron
Lotte Advance Materials