اخبار کورین و کوارتز

img

قیمت کورین ایرانی

8-02-1396, 23:25

قیمت کورین ایرانی بر اساس طرح ،دانه بندی و کارخانه تولید شده متفاوت است.
قیمت کورین ایرانی هر چه دانه های کورین درشت تر باشد،قیمت کورین ایرانی نیز بالاتر میرود.
قیمت کورین ایرانی بر اساس کارخانه تولیدی نیز متفاوت است
قیمت کورین ایرانی بر اساس ابعاد صفحه نیز متفاوت است
هر چه قدر ابعاد صفحه قیمت کورین ایرانی بزرگتر باشد قیمت آن نیز به تبع بالاتر است
ابعاد بعضی از صفحات کورین ایرانی مانند صفحات کره ای 366*76 سانتی متر است
رنگ های کورین ایرانی تفریبا مانند رنگ های کورین سامسونگ بوده است