اخبار کورین و کوارتز

img

تعمیرات کوارتز

27-03-1396, 00:12

تعمیرات کوارتز
 
انجام تعمیرات کوارتز توسط شرکت کورین سازه . ما صفحات کوارتز را با کادری حرفه ای در زمینه تعمیرات کوارتز تعمیر میکنیم .در صورت جابجایی صفحات کوارتز برش سینک و گاز صفحات کوارتز کوچیک کردن صفحات کوارتز با استفاده از ابزار حرفه ای توسط شرکت کورین سازه برای تعمیرات صفحات کوارتز انجام می شود