اخبار کورین و کوارتز

img

تعمیرات کورین

27-03-1396, 20:48

تعمیرات کورین
تعمیرات صفحات کورین توسط شرکت کورین سازه.شرکت کورین سازه در زمینه تعمیر صفحات کورین با کادری حرفه ای در زمینه تعمیر صفحات کورین فعالیت دارد.تعمیر صفحات کورین از جمله برش سینک صفحات کورین و برش گاز صفحات کورین و کوچک کردن صفحات کورین بزرگ کردن صفحات کورین تعمیر شکستگی صفحات کورین صاب زدن صفحات کورین ابزار زدن صفحات کورین و ... با استفاده از ابزار های پیشرفته انجام می شود.