اخبار کورین و کوارتز

img

روشویی

28-03-1396, 19:48

روشویی
روشویی کورین
روشویی شیشه ای
شرکت کورین سازه تولید کننده روشوییهای کورین می باشد .شما می توانید روشویی کورین یک رنگ با سنگ کورین روی کابینت خود داشته باشید .همچنین شما میتوانید روشویی ها با مدل شیشه ای و لوکس را از ما بخواهید.روشویی ها ساخت ایران و کانادا می باشد.روشویی طلایی و روشویی نقره ای وروشویی مسی جزو روشویی های لوکس می شود و در کنار سنگ کورین و کوارتز جلو بسیار زیبایی دارد.روشویی کورین هم رنگ با صفحه کورین روشویی یک دست و زیبا به شما می ذهذ.
روشویی طلایی روشویی طلائی روشویی نقره ای روشویی مسی