کورین ال جی

نمونه رنگ های کورین ال جی
قیمت کورین ال جی بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد و هر چه این دانه بندی بزرگ تر باشد ، قیمت کورین نیز افزایش میابد . ابعاد ورق کورین الجی 366* 76 سانتیمتر بوده و ضخامت تمامی صفحات 12 میل میباشد . جهت دریافت از موجودی و قیمت دقیق کورین الجی با شماره 88511514 تماس حاصل فرمایید و یا به لینک قیمت کورین مراجعه نمایید :
 
 

g074 LG G053 LG  w002
 G074 LG  G053 LG   WOO2 LG
 w001  m430  w007
 w001  m430  w007
 w009  w011  w003
 w009  w011  w003
 w004  w010  s025
 w004  w010  s025
 s026  s022  g031
 s026  s022  g031
 m206  g074  m205
 m206  g074  m205
 g063  t018  g058
 g063  t018  g058
 g050  g038  ve26
 g050  g038  ve26
 g001  m201  g042
 g001  m201  g042
 g065  g101  m307
 g065  g101  m307
 m308  t017  H37
 m308  t017  H37
 H36  H02  
 H36