img

اندازه گیری و نقشه برداری

28-11-1394, 07:04

شامل اندازه گیری،نقشه برداری و محاسبات برش صفحات کورین و کوارتز می باشد. در این مرحله اندازه گیری دقیق در اجرای سنگ کورین و کوارتز اهمیت بالایی دارد .