خبرها

img

آموزش کورین

26-07-1395, 01:09

ما مفتخریم که کورین سازه اولین برگزار کننده آموزش کورین 100% عملی و فشرده طراحی،ساخت و اجرا صفحات اکلیریک کورین و کوارتز بوده و با توجه به درخواست همکاران در مورد آموزش کورین ،به تمامی شرکت کنندگان بعد از اتمام دوره نمایندگی فروش سنگ های کورین و کوارتز را اعطا مینماییم.

مراحل آموزش کورین:

1:اندازه گیری و نقشه برداری:که شامل اندازه گیری،نقشه برداری و محاسبات برش می باشد.

2:ساخت صفحه: بر اساس نقشه تایید شده، صفحات اکلیریک کورین و کوارتزبرش داده میشوند و به مرحله ساخت میرسند.

3: پرداخت صفحه: که مرحله نهایی در قسمت اجرایی میباشد.

4:نصب صفحات

**توجه:آموزش کورین و نمایندگی کورین تنها جهت استان های فاقد نماینده میباشد.

آموزش کورین داخل کارگاه در تهران برگزار میشود.

مدت زمان آموزش کورین یک هفته میباشد.

 

برای پر کردن فرم آموزش کورین به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آموزش کورین