خبرها

» » لیست قیمت کورین سامسونگ (آپدیت آّبان 1400)
img

لیست قیمت کورین سامسونگ (آپدیت آّبان 1400)

24-09-1397, 20:14

لیست قیمت کورین سامسونگ (آپدیت فروردین ماه 1400)  :
قیمت کورین سامسونگ از متری 2.850.000 تا متری 4.8000.000 بر اساس دانه بندی متفاوت میباشد . هر چه دانه بندی این صفحات بزرگ تر باشد و دانه های شیشه ای بزرگ تری داشته باشد ، قیمت کورین سامسونگ نیز افزایش میابد ، دسته بندی قیمت کورین سامسونگ بر اساس دانه بندی به صورت دانه ریز و ساده که گروه سندد نامیده میشود ، دانه متوسط که گروه اسپن ، پبل و تالوس میباشد و دانه درشت و شیشه ای که گروه تمپست نامیده میشود .در این بین تمپست گران ترین قیمت کورین را فقط به دلیل طرح روی صفحه دارا میباشد و از لحاظ کیفیت تمامی گروه ها دارای کیفیت یکسان میباشند . در صورت تمایل به مشاهده نمونه رنگ های کورین پیشنهاد میکنیم به بخش رنگ های کورین مراجعه نمایید .
لیست قیمت کورین سامسونگ ورق خام از صفحه ای 6.500.000 تا 13.989.000
لیست قیمت کورین سامسونگ سندد و دانه ریز 2.250000  تا 4.700.000
لیست قیمت کورین سامسونگ تمپست 3.900.000 تا 4.800.000
کمترین قیمت کورین سامسونگ از 2.250.000 تومان شروع میشود .
 

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین سامسونگ

SOLID & SANDED

2.850.000

دانه متوسط کورین سامسونگ

ASPEN

3.150.000

دانه متوسط اکلیلی ریز

METALLIC  PEBBLE

3.800.000

دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ

QUARRY

4.900.000

دانه درشت شیشه کورین سامسونگ

TEMPEST

5.200.000

قیمت ورق خام کورین سامسونگ لوته :

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

ساده و دانه ریز کورین سامسونگ

SOLID & SANDED

6.550.000

دانه متوسط کورین سامسونگ

ASPEN

7.770.000

دانه متوسط اکلیلی ریز

METALLIC & PEBBLE

8.689.000

دانه اکلیلی درشت کورین سامسونگ

QUARRY

9.582.000

دانه درشت شیشه ای کورین سامسونگ

TEMPEST

12.917.000


لیست قیمت کورین الجی : 
از 2.700.000 تومان تا 5.500.000 تومان میباشد ، قیمت کورین الجی به 4 دسته تقسیم میشود ، گروه اول دانه ریز و ساده میباشد ، گروه بعدی دانه متوسط و گروه اخر کورین الجی رگه دار و دانه درشت میباشد . جهت مشاهده نمونه رنگ های کورین الجی به لینک رنگ کورین الجی مراجعه نمایید
 

کد سنگ

گروه سنگ

قیمت متر طول

G260 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G259 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G135 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G194 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G110 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G034 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G101 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G074 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G047 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

G004 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

P001 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

S006 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

S028 کورین ال جی

G GROUP

2.800.000 T

W001 کورین ال جی

W GROUP

3.800.000 T

W010 کورین ال جی

W GROUP

3.800.000 T

T008 کورین ال جی

T GROUP

3.800.000 T

VM021 کورین ال جی

M GROUP

3.800.000 T

لیست قیمت کورین هنکس :

کد سنگ کورین هنکس هیوندایی قیمت توضیحات ورق کورین هنکس
کورین هانکس کد N- WHITE-S-008 7.000.000 کورین هانکس کد OSLO WHITE -B-012
کورین هانکس کد LIGHT SAND -D-025 7.000.000 کورین هانکس کد WILDE FORE -B-039
کورین هانکس کد LUT DESERT -D046 7.000.000 کورین هانکس کد COPPER BLACK -B-040
کورین هانکس کد CREAM CHEESE -D–۰47 7.000.000 کورین هانکس کد MACASSAR -BL-209
کورین هانکس کد SHASTA -D-036 7.000.000 کورین هانکس کد B035
کورین هانکس کد H ‐ ELDORADO -T-001 7.000.000 کورین هانکس کد IVORY -S–004
کورین هانکس کد SAND FLOWER -GAM-004 7.000.000 کورین هانکس کد SILVER WHITE -D-024
کورین هانکس کد DESERTCASTLE -GAR-006 8.000.000 کورین هانکس کد BLACK BEAT -D-028
کورین هانکس کد EBONY TIMBER -BL-253 - کورین هانکس کد ARCTIC PURE -T-021
کورین هانکس کد SOLARIS -P-004 8.500.000 کورین هانکس کد SAND BANK -D–009
کورین هانکس کد GOLD BROWN -D-003 8.500.000 کورین هانکس کد MIST -D-007
کورین هانکس کد SILVER STONE -D-001 8.500.000 کورین هانکس کد BLACK HILL -D-015
کورین هانکس کد RED -M-003 8.500.000 کورین هانکس کد MARRONNIER -D-027
کورین هانکس کد N ‐ YELLOW -M-006 - کورین هانکس کد N ‐ ORANGE -M-005
کورین هانکس کد M ‐ BLACK -M-007 - کورین هانکس کد BLUE WAVE -D-021
کورین هانکس کد DAYLIGHT MOON -B-034 - کورین هانکس کد GLASS BLACK -T-041
کورین هانکس کد FLORIDA BEACH -B-032 - کورین هانکس کد CUBIC WHITE -C-001
کورین هانکس کد CUBIC IVORY -C-002 - کورین هانکس کد MONTES -NA-06
کورین هانکس کد CUBIC NEBULOUS -C-008 - کورین هانکس کد BOSQUE -B-013
کورین هانکس کد NIGHT GLEAM -P-005 8.900.000 کورین هانکس کد CHOCOLATE -B-013
کورین هانکس کد FANTASIA -M-002 - کورین هانکس کد MARELINHO -ST-102
کورین هانکس کد HAZELNUT -T-049 - کورین هانکس کد NUBLADO -ST-103
کورین هانکس کد PALERMO -G-008 - کورین هانکس کد ARDOSIA -ST-104
کورین هانکس کد BLACK SPOT -GAR-010 - کورین هانکس کد MORENO -ST-105
کورین هانکس کد IVORY ESSENCE -B-001 - کورین هانکس کد GRENICIO -ST-106
کورین هانکس کد HELSINKI -B-031 - کورین هانکس کد ST206
کورین هانکس کد TERRASIENNA -GAR-007 - کورین هانکس کد
کورین هانکس کد BL201 - کورین هانکس کد ST203