خبرها

» » روشویی یکپارچه
img

روشویی یکپارچه

30-02-1396, 20:31

روشویی یکپارچه کورین به دلیل خاصیت صفحه کورین کاملا یکپارچه میباشد
روشویی یکپارچه کورین بدون هیچ گونه درزی و بدون محدودیت متراژی قابل اجرا میباشد
 
روشویی یکپارچه کورین در مکان های عمومی قابل اجرا میباشد
 
 
در مکان های عمومی روشویی یکپارچه کورین به دلیل نبودن کابین زیر صفحه باید مقاوم سازی شود
کاسه روشویی یکپارچه کورین  میتواند به صورت رو سنگی و یا زیر سنگی اجرا شود که هر کدام از این دو حالت بر اساس نیاز پروژه ،باید استاندارد های خاص خودش را در نظر بگیریم
 
کاسه روشویی کورین میتواند از جنس کاسه کورین و هم رنگ صفحه کورین باشد و هم میتواند کاسه کورین چینی باشد
 
برای اطلاعات بیشتر در مورد روشویی یکپارچه کورین لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:
 

ویدئو های کورین سازه