خبرها

» » کانتر بیمارستان
img

کانتر بیمارستان

17-02-1401, 22:22

کانتر بیمارستان

اجرای کانتر بیمارستان با متریال های مختلفی نظیر کورین ، کوارتز ، پرسلان و سنگ طبیعی قابل اجراست . بین تمامی این متریال ها ، کورین جز بهترین متریال جهت اجرای کانتر بیمارستان است .علت انتخاب کورین برای اجرای کانتر بیمارستان ، یکپارچگی و بدون درز بودن کورین در تمامی متراژ های کانتر بیمارستان ، قوس پذیری کورین در طراحی خاص جهت کانتر بیمارستان و قابلیت تعمیر پذیری کانتر کورین ، از بالاترین فاکتور ها در انتخاب صفحه کورین جهت اجرای کانتر بیمارستان است .
 
یکی از موارد خیلی مهم در اجرای کانتر بیمارستان ، زیر سازی و شاسی کشی کانتر بیمارستان است که تمامی اصول بیمارستانی توسط تیم کورین سازه بررسی میگردد و این تجربه به دلیل داشتن پروژه های قوی در اجرای کانترهای بیمارستان در سراسر کشور است . تهیه نقشه شاپ در کانتر های خاص بیمارستان  جز مهم ترین و پایه ترین قسمت ها در اجرای کانتر بیمارستان است .تهیه نقشه شاپ کانتر بیمارستان : 
بعد از تهیه نقشه شاپ پروفیل آهنی ، نوبت به تهیه نقشه برای زیر سازی ام دی اف های کانتر و سپس صفحات تاپس کانتر بیمارستان است . که تمامی این موارد باید با دقت تمام بررسی و تهیه شود زیرا کوچکترین اشتباه تهیه  ، در زمان اجرا اشتباه های بزرگی را به وجود خواهد اورد .

ساخت کانتر بیمارستان :
بعد از تهیه نقشه شاپ ، اولین بخش شروع کار ، ساخت پروفیل آهنی کانتر است پس از نوبت به ساخت کانترتاپس صفحه کانتر بیمارستان و سپس ساخت ام دی اف های زیر ساخت کانتر بیمارستان است .
 انتخاب متریال کانتر بیمارستان :
در تمام مراحل ساخت ، متریال انتخاب شده از مهم ترین فاکتور ها در اجرا کانتر بیمارستان است . کورین به دلیل ضد آب بودن ، قابلیت ترمیم پذیری ، قوس پذیری با دستگاه ترموفرمینگ و یکپارچه بودن از بهترین متریال در ساخت کانتر ها خاص بیمارستان است که تمامی این موارد توسط تیم فنی کورین سازه به حضور کارفرما خواهد رسید .
از دیگر محاسن کورین جهت اجرای کانتر بیمارستان ، وجود رنگ های خاض و رنگی با توجه به طراحی انجام شده کانتر بیمارستان است که نیاز اکثر طراحان را براورده خواهد نمود .

 نمونه اجرایی کانتر بیمارستان :
در زیر چند نمونه از اجرای های کانتر بیمارستان توسط تیم کورین سازه را مشاهده خواهید کرد .

کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

 بیمارستان نور قم  بیمارستان نور قم

کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

 کانتر مطب بیمارستان  کانتر مطب بیمارستان

کانتر بیمارستان

 

کانتر بیمارستان

 
 کانتر بیمارستان  کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

 

کانتر بیمارستان

 
 کانتر بیمارستان رضوی  کانتر بیمارستان رضوی

کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

 کانتر بیمارستان آراد کانتر بیمارستان آراد 

کانتر بیمارستان

کانتر بیمارستان

 کانتر بیمارستان بیماری های خاص  کانتر بیمارستان بیماری های خاص


کانتر بیمارستان نور قم
اجرای کانتر بیمارستان قم ، با کورین سفید و طوسی اجرا شده که در گوشه ها تمام قسمت ها به صورت کرو با دستگاه ترموفرمینگ صورت گرفته ، در قسمت طوسی و سفید بخش های CNC انجام شده است .


کانتر بیمارستان بیماری های خاص
سئول
تمامی قسمت های کانتر بیمارستان بیماری های خاص با کورین اجرا شده است که در قسمت شیب دار ، با شاسی پروفیل آهنی جهت زیر سازی کامل کانتر بیمارستان