خبرها

» » میز پرستاری
img

میز پرستاری

11-04-1401, 00:27

میز پرستاری

اجرای و طراحی  میز پرستاری بیمارستان با متریال های مختلفی نظیر کورین ، کوارتز ، پرسلان و سنگ طبیعی قابل اجراست . بین تمامی این متریال ها ، کورین جز بهترین متریال جهت اجرای میز پرستاری  است که علت آن جهت میز پرستاری یکپارچگی و بدون درز بودن کورین در تمامی متراژ های میز پرستاری ، قوس پذیری کورین و قابلیت انحنا دادن به کورین جهت میز پرستاری و قابلیت تعمیر پذیری میز پرستاری کورین میباشد . بدین دلیل  از بالاترین فاکتور ها در انتخاب صفحه کورین جهت اجرای میز پرستاری است .
 
یکی از موارد خیلی مهم در اجرای میز پرستاری ، زیر سازی و شاسی کشی میز پرستاری است که تمامی اصول بیمارستانی توسط تیم کورین سازه بررسی میگردد و این تجربه به دلیل داشتن پروژه های قوی در اجرای میز های پرستاری و  کانترهای پرستاری در سراسر کشور است . تهیه نقشه شاپ در میزهای خاص  جز مهم ترین و پایه ترین قسمت ها در اجرای میز پرستاری است .تهیه نقشه شاپ میز پرستاری : 
بعد از تهیه نقشه شاپ پروفیل آهنی ، نوبت به تهیه نقشه برای زیر سازی ام دی اف های کانتر و سپس صفحات تاپس میز پرستاری است . که تمامی این موارد باید با دقت تمام بررسی و تهیه شود زیرا کوچکترین اشتباه تهیه  ، در زمان اجرا اشتباه های بزرگی را به وجود خواهد اورد .

ساخت میز پرستاری :
بعد از تهیه نقشه شاپ ، اولین بخش شروع کار ، ساخت پروفیل آهنی کانتر است پس از نوبت به ساخت کانترتاپس صفحه میز پرستاری و سپس ساخت ام دی اف های زیر ساخت میز پرستاری است .
 انتخاب متریال میز پرستاری :
در تمام مراحل ساخت ، متریال انتخاب شده از مهم ترین فاکتور ها در اجرا میز پرستاری است . کورین به دلیل ضد آب بودن ، قابلیت ترمیم پذیری ، قوس پذیری با دستگاه ترموفرمینگ و یکپارچه بودن از بهترین متریال در ساخت کانتر ها خاص بیمارستان است که تمامی این موارد توسط تیم فنی کورین سازه به حضور کارفرما خواهد رسید .
از دیگر محاسن کورین جهت اجرای میز پرستاری ، وجود رنگ های خاض و رنگی با توجه به طراحی انجام شده میز پرستاری است که نیاز اکثر طراحان را براورده خواهد نمود .

 
نمونه اجرایی میز پرستاری :
در زیر چند نمونه از اجرای های میز پرستاری توسط تیم کورین سازه را مشاهده خواهید کرد .

میز پرستاری

میز پرستاری

 بیمارستان نور قم  بیمارستان نور قم

میز پرستاری

میز پرستاری

 کانتر مطب بیمارستان  کانتر مطب بیمارستان

میز پرستاری

 

میز پرستاری

 
 میز پرستاری  میز پرستاری

میز پرستاری

 

میز پرستاری

 
 میز پرستاری رضوی  میز پرستاری رضوی

میز پرستاری

میز پرستاری

 میز پرستاری آراد میز پرستاری آراد 

میز پرستاری

میز پرستاری

 میز پرستاری بیماری های خاص  میز پرستاری بیماری های خاص


میز پرستاری نور قم
اجرای میز پرستاری قم ، با کورین سفید و طوسی اجرا شده که در گوشه ها تمام قسمت ها به صورت کرو با دستگاه ترموفرمینگ صورت گرفته ، در قسمت طوسی و سفید بخش های CNC انجام شده است .


میز پرستاری بیماری های خاص
سئول
تمامی قسمت های میز پرستاری بیماری های خاص با کورین اجرا شده است که در قسمت شیب دار ، با شاسی پروفیل آهنی جهت زیر سازی کامل میز پرستاری