رنگ های کوارتز

سایت جدید کورین سازه با امکاناتی بالاتر راه اندازی شده است

 

برای مشاهده رنگ های جدید کوارتز سایلستون،کوارتز کامپک،کوارتز رادیانز و کوارتز توتم بر روی لینک زیر کلیلک نمایید

 

رنگ های کوارتز


       
 کوارتز سایلستون ARCTIC  کوارتز سایلستون BIANCO RIVER  کوارتز سایلستون BIANCO NORTE  کوارتز سایلستون DORADUS
       
  کوارتز سایلستون HELIX   کوارتز سایلستون HAIKU  کوارتز سایلستون MARENGO    کوارتز سایلستون NEGRO TEBAS
    
   کوارتز سایلستون PACIFICA    کوارتز سایلستون PULSAR  کوارتز سایلستون SELENO
  TIGRIS SAND
       
 کوارتز سایلستون TOFFEE  کوارتز سایلستون ZIRCONIUM کوارتز سایلستون کلکته گلد  کوارتز سایلستون MARQUINA 
       
  کوارتز سایلستون BLANCO ORION  کوارتز سایلستون BLANCO CITY    کوارتز سایلستون PEARL JASMINE  کوارتز سایلستون NEGRO STELLAR