رنگ های کوارتز

سایت جدید کورین سازه با امکاناتی بالاتر راه اندازی شده است

 

برای مشاهده رنگ های جدید کوارتز سایلستون،کوارتز کامپک،کوارتز رادیانز و کوارتز توتم بر روی لینک زیر کلیلک نمایید

رنگ کوارتز سایلستون  

 

رنگ های کوارتز ایرانی و سایلستون :


 
رنگ کوارتز مشکی رگه دار marquina رنگ کوارتز کلکته گلد 
   
رنگ کوارتز سفید رگه دار   
   
رنگ کوارتز سایلستون ARCTIC  رنگ کوارتز  
   
رنگ کوارتز سایلستون بینکو ریور   رنگ کوارتز سایلستون هلیکس
   
رنگ کوارتز سایلستون بلنکو سینی  رنگ کوارتز سفید رگه دار 

   
رنگ کوارتز مشکی دانه ریز رنگ کوارتز مشکی آینه دار 
   
رنگ کوارتز سایلستون قهوه ای   رنگ کوارتز کرم 
 

چند نمونه از سنگ های پرفروش توتم کوارتز

     
5300   4219  2203
     
1203  6300 6106 
6808  5600  6826 
     
4212  1204  1205