خدمات ما

خدمات پس از فروش کابینت ، کورین و کوارتز

شما میتوانید در هر زمانی بعد از انمام پروژه با هماهنگی دفتر ،مشکلات و یا تغییرات خود را حل بدون هیچ گونه تاخیری انجان نموده 
پس کافی است با قسمت فروش کورین سازه تماس نموده و مشکلات خود را اعلام نمایید تا در اولین فرصت به شما مشاوره داده شود.