میز پذیرش

میز-پذیرش

میز-پذیرش


میز پذیرش

 انواع میزکانتر پذیرش

اجرای  کانتر پذیرش با متریال های مختلفی نظیر کورین ، کوارتز ، پرسلان و سنگ طبیعی قابل اجراست . بین تمامی این متریال ها ، کورین جز بهترین متریال جهت اجرای میز کانتر پذیرش است .علت انتخاب کورین برای اجرای میز کانتر پذیرش ، یکپارچگی و بدون درز بودن کورین در تمامی متراژ های کانتر پذیرش ، قوس پذیری کورین در طراحی خاص جهت میزکانتر پذیرش و قابلیت تعمیر پذیری میز کورین ، از بالاترین فاکتور ها در انتخاب صفحه کورین جهت اجرای میز  است . همچنین سبک بودن کورین باعث میشود که با کمترین میزان وزن ، اجرای میز  کانتر پذیرش صورت گیرد . البته باید این موضوع را درنظر گرفت در طراحی میز های کانتر پذیرش که دارای قوس نباشند و یا طول آنها کمتر از 3 متر باشد انتخاب کوارتز و پرسلان هم میتواند گزینه مناسبی جهت اجرای میزکانتر پذیرش باشد .
تمامی این میزها جهت میز های پذیرش موارد و مکان های زیر قابل اجرا میباشد :
1-میز مطب
2- میز  منشی
3-میز  مطب دندان پزشکی
4-میز  رستوران
5-میز  هتل
6-میز مدرن
یکی از موارد خیلی مهم در اجرای میز کانتر پذیرش ، زیر سازی و شاسی کشی میز کانتر پذیرش است که تمامی اصول اداری و بیمارستانی توسط تیم کورین سازه بررسی میگردد و این تجربه به دلیل داشتن پروژه های قوی در اجرای میزهای اداری و بیمارستانی در سراسر کشور است . تهیه نقشه شاپ در میز های خاص بیمارستان  جز مهم ترین و پایه ترین قسمت ها در اجرای کانتر  میز پذیرش است .
میز پذیرش

تهیه نقشه شاپ میز کانتر پذیرش : 

بعد از تهیه نقشه شاپ پروفیل آهنی ، نوبت به تهیه نقشه برای زیر سازی ام دی اف های میز و سپس صفحات تاپس میز پذیرش است . که تمامی این موارد باید با دقت تمام بررسی و تهیه شود زیرا کوچکترین اشتباه تهیه  ، در زمان اجرا اشتباه های بزرگی را به وجود خواهد اورد و ممکن است بسیار از اصول اداری و یا بیمارستانی قابل اجرا نباشد .

ساخت میز پذیرش :

بعد از تهیه نقشه شاپ ، اولین بخش شروع کار ، ساخت پروفیل آهنی میز است پس از نوبت به ساخت میزتاپس صفحه میز پذیرش و سپس ساخت ام دی اف های زیر ساخت میز پذیرش است .

 انتخاب متریال میز کانتر پذیرش :
در تمام مراحل ساخت ، متریال انتخاب شده از مهم ترین فاکتور ها در اجرا میز است . کورین به دلیل ضد آب بودن ، قابلیت ترمیم پذیری ، قوس پذیری با دستگاه ترموفرمینگ و یکپارچه بودن از بهترین متریال در ساخت میز ها خاص بیمارستان است که تمامی این موارد توسط تیم فنی کورین سازه به حضور کارفرما خواهد رسید .
از دیگر محاسن کورین جهت اجرای میز پذیرش ، وجود رنگ های خاض و رنگی با توجه به طراحی انجام شده میز کانتر پذیرش است که نیاز اکثر طراحان را براورده خواهد نمود .
در میز های پذیرش که دارای طرح های قوس دار نباشند و یا طول بزرگتر از 3 متر نداشته باشند متریال های کوارتز و پرسلان هم میتواند جز انتخاب های مناسب در اجرای میز کانتر پذیرش باشد .
میز پذیرش
نمونه اجرایی میز پذیرش 
در زیر چند نمونه از اجرای های میز پذیرش توسط تیم کورین سازه را مشاهده خواهید کرد .

بیمارستان نور قم

بیمارستان نور قم

میز مطب بیمارستان

میز مطب بیمارستان

میز پذیرش

میز پذیرش

میز پذیرش رضوی

میز پذیرش رضوی

میز پذیرش اراد

میز پذیرش اراد

میز پذیرش بیماری های خاص

میز پذیرش بیماری های خاص

cuonter bimarestan 2

میز  کانتر پذیرش نور قم

اجرای کانتر پذیرش قم ، با کورین سفید و طوسی اجرا شده که در گوشه ها تمام قسمت ها به صورت کرو با دستگاه ترموفرمینگ صورت گرفته ، در قسمت طوسی و سفید بخش های CNC انجام شده است .
میز پذیرش

میز پذیرش بیماری های خاص سئول

تمامی قسمت های میز پذیرش بیماری های خاص با کورین اجرا شده است که در قسمت شیب دار ، با شاسی پروفیل آهنی جهت زیر سازی کامل میز پذیرش

تمام مواردی که در بالا ذکر شده قابل اجرا در تمامی مکان های مورد نیاز برای میز کانتر پذیرش میباشد با این تفاوت که در بعضی مکان ها مثل بیمارستان و رستوران ها ملاحظات متفاوتی باید برای میز پذیرش بیمارستان و میز پذیرش رستوران در نظر گرفته شود . موارد دیگر مانند میز  کانتر پذیرش مطب ، میزکانتر پذیرش مطب دندان پزشکی ، میز کانتر پذیرش هتل ها به غیر از نحوه جایگزاری کشو و جای کابل برق ها ، مورد متفاوتی نخواهند داشت و تمامی موارد را میتوان کلیت داد .

×