میز پذیرش

میز-پذیرش

میز-پذیرش


میز پذیرش

میز پذیرش

اجرای میز پذیرش با متریال های مختلفی نظیر کورین ، کوارتز ، پرسلان و سنگ طبیعی قابل اجراست . بین تمامی این متریال ها ، کورین جز بهترین متریال جهت اجرای میز پذیرش است .علت انتخاب کورین برای اجرای میز پذیرش ، یکپارچگی و بدون درز بودن کورین در تمامی متراژ های میز پذیرش ، قوس پذیری کورین در طراحی خاص جهت میز پذیرش و قابلیت تعمیر پذیری میز کورین ، از بالاترین فاکتور ها در انتخاب صفحه کورین جهت اجرای میز پذیرش است . همچنین سبک بودن کورین باعث میشود که با کمترین میزان وزن ، اجرای میز پذیرش صورت گیرد . البته باید این موضوع را درنظر گرفت در طراحی میز های پذیرش که دارای قوس نباشند و یا طول آنها کمتر از 3 متر باشد انتخاب کوارتز و پرسلان هم میتواند گزینه مناسبی جهت اجرای میز پذیرش باشد .
تمامی این میزهای پذیرش جهت میز های پذیرش موارد و مکان های زیر قابل اجرا میباشد :
1-میز پذیرش مطب
2- میز پذیرش منشی
3-میز پذیرش مطب دندان پزشکی
4-میز پذیرش رستوران
5-میز پذیرش هتل
6-میز پذیرش مدرن
یکی از موارد خیلی مهم در اجرای میز پذیرش ، زیر سازی و شاسی کشی میز پذیرش است که تمامی اصول اداری و بیمارستانی توسط تیم کورین سازه بررسی میگردد و این تجربه به دلیل داشتن پروژه های قوی در اجرای میزهای اداری و بیمارستانی در سراسر کشور است . تهیه نقشه شاپ در میز های خاص بیمارستان  جز مهم ترین و پایه ترین قسمت ها در اجرای میز پذیرش است .
میز پذیرش
تهیه نقشه شاپ میز پذیرش : 

بعد از تهیه نقشه شاپ پروفیل آهنی ، نوبت به تهیه نقشه برای زیر سازی ام دی اف های میز و سپس صفحات تاپس میز پذیرش است . که تمامی این موارد باید با دقت تمام بررسی و تهیه شود زیرا کوچکترین اشتباه تهیه  ، در زمان اجرا اشتباه های بزرگی را به وجود خواهد اورد و ممکن است بسیار از اصول اداری و یا بیمارستانی قابل اجرا نباشد .

ساخت میز پذیرش :
بعد از تهیه نقشه شاپ ، اولین بخش شروع کار ، ساخت پروفیل آهنی میز است پس از نوبت به ساخت میزتاپس صفحه میز پذیرش و سپس ساخت ام دی اف های زیر ساخت میز پذیرش است .

 انتخاب متریال میز پذیرش :
در تمام مراحل ساخت ، متریال انتخاب شده از مهم ترین فاکتور ها در اجرا میز پذیرش است . کورین به دلیل ضد آب بودن ، قابلیت ترمیم پذیری ، قوس پذیری با دستگاه ترموفرمینگ و یکپارچه بودن از بهترین متریال در ساخت میز ها خاص بیمارستان است که تمامی این موارد توسط تیم فنی کورین سازه به حضور کارفرما خواهد رسید .
از دیگر محاسن کورین جهت اجرای میز پذیرش ، وجود رنگ های خاض و رنگی با توجه به طراحی انجام شده میز پذیرش است که نیاز اکثر طراحان را براورده خواهد نمود .
در میز های پذیرش که دارای طرح های قوس دار نباشند و یا طول بزرگتر از 3 متر نداشته باشند متریال های کوارتز و پرسلان هم میتواند جز انتخاب های مناسب در اجرای میز پذیرش باشد .
میز پذیرش
نمونه اجرایی میز پذیرش 
در زیر چند نمونه از اجرای های میز پذیرش توسط تیم کورین سازه را مشاهده خواهید کرد .

بیمارستان نور قم

بیمارستان نور قم

میز مطب بیمارستان

میز مطب بیمارستان

میز پذیرش

میز پذیرش

میز پذیرش رضوی

میز پذیرش رضوی

میز پذیرش اراد

میز پذیرش اراد

میز پذیرش بیماری های خاص

میز پذیرش بیماری های خاص

cuonter bimarestan 2

میز پذیرش نور قم

اجرای میز پذیرش قم ، با کورین سفید و طوسی اجرا شده که در گوشه ها تمام قسمت ها به صورت کرو با دستگاه ترموفرمینگ صورت گرفته ، در قسمت طوسی و سفید بخش های CNC انجام شده است .
میز پذیرش

میز پذیرش بیماری های خاص سئول

تمامی قسمت های میز پذیرش بیماری های خاص با کورین اجرا شده است که در قسمت شیب دار ، با شاسی پروفیل آهنی جهت زیر سازی کامل میز پذیرش

تمام مواردی که در بالا ذکر شده قابل اجرا در تمامی مکان های مورد نیاز برای میز پذیرش میباشد با این تفاوت که در بعضی مکان ها مثل بیمارستان و رستوران ها ملاحظات متفاوتی باید برای میز پذیرش بیمارستان و میز پذیرش رستوران در نظر گرفته شود . موارد دیگر مانند میز پذیرش مطب ، میز پذیرش مطب دندان پزشکی ، میز پذیرش هتل ها به غیر از نحوه جایگزاری کشو و جای کابل برق ها ، مورد متفاوتی نخواهند داشت و تمامی موارد را میتوان کلیت داد .

×